СУ "Отец Паисий" - гр. Лом предлага на своите ученици за учебната 2023 - 2024 година прием в 8 клас:


Профил: "Предприемачески"
Срок на обучение: 5 години

След завършване на профил “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”, на учениците се осигурява подготовка за успешен прием и реализация в сферата на висшето образование
Област “Икономика”:
Финанси;
Счетоводство и контрол;Добре дошли!
Банково и застраховатено дело;
Бизнес информатика;
Икономика по отрасли;
Макроикономика;
Международни икономически отношения.
Образование
Област „Технологии“
Информатика
Компютърни науки
Икономическа информатика
Компютърни медийни технологии

Добре дошли!Добре дошли!

Паисий Хилендарски (1722–1773), често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“. Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на Българското възраждане. Канонизиран е за светец с писмен акт на Светия синод на Българската православна църква през 1962 година.Анкета

Ученици, по колко селфита си правите на ден?

Нито едно
1-2
3-5
6-10
повече от 10

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

  • Учебен процес, съобразен
     с възможностите на всяко
     дете

  • Успешно покриване на
     държавните образователни
     изисквания

  • Целогодишно обучение в
     едносменен режим

  • Целодневно обучение за
     първи и втори клас

  • Безплатна закуска за
     най-малките

  • Топъл обяд за учениците
     на целодневно обучение

  • Творческа атмосфера за
     децата

  • Модерно оборудвани
     компютърни кабинети

  • Библиотечно –
     информационно
     обслужване

  • Шофьорски курсове

  • Спортни игри