» Профил на купувача


Профил на купувача

2022 - 2023
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ Dogovor.pdf [252.8 Kb] (Downloads: 4)
2021 - 2022
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ Dogovor.pdf [49.27 Kb] (Downloads: 17)
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА И УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.79, АЛ.1 ОТ ЗОП 2020г. Pokana.pdf [367.04 Kb] (Downloads: 13) 2020 - 2021
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ gorivo.pdf [112.49 Kb] (Downloads: 11)
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА И УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.79, АЛ.1 ОТ ЗОП 2020г. ob6testvena-poruchka-2020.pdf [296.25 Kb] (Downloads: 17)
ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР" ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" obqva.pdf [28.2 Kb] (Downloads: 9)
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ dogovor2019.pdf [36.19 Kb] (Downloads: 17)

ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ob6testvena-poruchka.pdf [293.37 Kb] (Downloads: 10)

Процедура за подбор на документи за длъжността "Образователен медиатор" по проект "Подкрепа за успех" mediator.pdf [40.02 Kb] (Downloads: 16)
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" ЗА 2019-2020,2020-2021 И 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА obqvlienie-plod-mlqko.pdf [141.7 Kb] (Downloads: 15)

ТЪРГ ЗЕМЯ turg-zemq.pdf [40.72 Kb] (Downloads: 15)

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ТЕЧНО ГОРИВО pokana_gorivo.pdf [303.91 Kb] (Downloads: 18)

ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ faktura_gorivo_001.pdf [34.89 Kb] (Downloads: 7)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ dogovor.doc [38.5 Kb] (Downloads: 44)

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ Reshenie.doc [31.5 Kb] (Downloads: 38)

ФАКТУРИ ЗА ГОРИВО
ФАКТУРА ГОРИВО 15.10.2015г. dok.pdf [23.13 Kb] (Downloads: 15)
ФАКТУРА ГОРИВО 12.01.2017г. faktura.pdf [30.14 Kb] (Downloads: 10)
ФАКТУРА ГОРИВО 21.11.2017г. faktura.pdf [35.63 Kb] (Downloads: 8)
ФАКТУРА ГОРИВО 22.02.2018г. _001.pdf [31.98 Kb] (Downloads: 11)
ФАКТУРА ГОРИВО 11.10.2019г. factura-2019.pdf [39.5 Kb] (Downloads: 9)
ФАКТУРА ГОРИВО 11.11.2020г. 11.11.2020.pdf [32.08 Kb] (Downloads: 12)
ФАКТУРА ГОРИВО 04.02.2021г. 04.02.2021.pdf [34.66 Kb] (Downloads: 11)
ФАКТУРА ГОРИВО 14.01.2022г. 14.1.2022.pdf [34.53 Kb] (Downloads: 7)
ФАКТУРА ГОРИВО 23.03.2022г. Faktura-gorivo.pdf [38.17 Kb] (Downloads: 9)
ФАКТУРА ГОРИВО 13.01.2023г. faktura-gorivo.pdf [37.09 Kb] (Downloads: 3)
бесплатно софт портал без регистрации скачать фильмы качественные шаблоны для dle бесплатно


Паисий Хилендарски (1722–1773), често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“. Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на Българското възраждане. Канонизиран е за светец с писмен акт на Светия синод на Българската православна църква през 1962 година.Анкета

Ученици, по колко селфита си правите на ден?

Нито едно
1-2
3-5
6-10
повече от 10

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

  • Учебен процес, съобразен
     с възможностите на всяко
     дете

  • Успешно покриване на
     държавните образователни
     изисквания

  • Целогодишно обучение в
     едносменен режим

  • Целодневно обучение за
     първи и втори клас

  • Безплатна закуска за
     най-малките

  • Топъл обяд за учениците
     на целодневно обучение

  • Творческа атмосфера за
     децата

  • Модерно оборудвани
     компютърни кабинети

  • Библиотечно –
     информационно
     обслужване

  • Шофьорски курсове

  • Спортни игри