План-Прием

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Учебен процес, съобразен с възможностите на всяко дете
• Успешно покриване на държавните образователни изисквания
• Целогодишно обучение в едносменен режим
• Целодневно обучение за първи и втори клас
• Безплатна закуска за най-малките
• Топъл обяд за учениците на целодневно обучение
• Творческа атмосфера за децата
• Модерно оборудвани компютърни кабинети
• Библиотечно – информационно обслужване
• Спортни игри


ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС И ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Необходими документи
• Заявление до Директора - по образец;
• Представяне акт за раждане (оригинал) за сверяване и попълване декларация за съответствие;
• Декларация, относно желанието на родителя за целодневно обучение;
• Оригинал на удостоверение за завършен подготвителен клас/подготвителна група;
• Декларация от родител в случай, че детето не е посещавало подготвителен клас/група.

График на дейностите по приема
ПЪРВИ ЕТАП
1. Подаване на заявления от 22.04 до 30.05.2019 г.
2. Записване на децата в I клас- от 05.06.2019 г. до 30.06.2019 г.
3. Изнасяне на списъците на приетите деца - 05.07.2019 г.
ВТОРИ ЕТАП
1. Обявяване на свободните места и прием на документи - до 30.08.2019 г.
2. Записване на подалите заявления с пълен комплект документи - до 12.09.2019 г.
3. Провеждане на родителски срещи - 09.09.2019 г.

Заявления се приемат всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа в канцеларията на училището

Критерии за подбор
1. Близост до училище /доказва се с адресна регистрация/.
2. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището.
3. Деца, завършили подготвителен клас в училището.
4. Записване на деца на учители и служители в училището.
5. Записване на деца със специални образователни потребности.
6. Записване на деца сираци и деца близнаци.

ПРИЕМ ЗА ПЕТИ КЛАС
• Една непрофилирана паралелка.
• 26 ученика.

ПРИЕМ ЗА ОСМИ КЛАС, ПРОФИЛ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ, СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ
Профилиращи предмети: Предприемачество и Информационни технологии.

Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование (ал.3, т.1 от ДВ бр.12/2017г.)

1. Свидетелство за основно образование.
2. Заявление по образец

Балообразуване – удвоената оценка по БЕЛ и Математика от НВО и оценките по Информационни технологии и Технологии и предприемачество от свидетелството за основно образование.

КОМИСИЯ ПО ПРИЕМА:
komisiq-po-priem.pdf [48 Kb] (Downloads: 1)

Подаване на документи за участие в приема: 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици от първи етап на класиране: до 11.07.2019 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класирана или подаване на заявление за участие във втория етап на класиране: до 16.07.2019 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 18.07.2019 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: до 22.07.2019 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: до 23.07.2019 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 24.07.2019 г. до 25.07.2019 г.
Обявяване на списъците с приети ученици на трети етап на класиране: 29.07.2019 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 31.07.2019 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: 01.08.2019 г.

Списък записани ученици на Първо класиране:


ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ
В сградата на СУ „Отец Паисий” на ул. „Даме Груев” №1,
в канцеларията на училището.

За справки и информация:
тел. 0971/66 547, е-mail: Lom3sou@mail.bg
бесплатно софт портал без регистрации скачать фильмы качественные шаблоны для dle бесплатно


Паисий Хилендарски (1722–1773), често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“. Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на Българското възраждане. Канонизиран е за светец с писмен акт на Светия синод на Българската православна църква през 1962 година.Анкета

Ученици, по колко селфита си правите на ден?

Нито едно
1-2
3-5
6-10
повече от 10

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

  • Учебен процес, съобразен
     с възможностите на всяко
     дете

  • Успешно покриване на
     държавните образователни
     изисквания

  • Целогодишно обучение в
     едносменен режим

  • Целодневно обучение за
     първи и втори клас

  • Безплатна закуска за
     най-малките

  • Топъл обяд за учениците
     на целодневно обучение

  • Творческа атмосфера за
     децата

  • Модерно оборудвани
     компютърни кабинети

  • Библиотечно –
     информационно
     обслужване

  • Спортни игри