За нас

[b]НЯКОГА… [/b]

СУ „Отец Паисий” е създадено през 1935 г. като Начално училище. За първи път отваря врати на 14 октомври 1935 г. с четирима учители и 150 ученици. През 1970 г. училището празнува 25- годишен юбилей и е наградено с „Грамота на победата”.

От Начално в Основно училището е преструктурирано през 1971 г. В периода 1980-1987 г. вече е ЕСПУ (eдинно средно политехническо училище) – обучават се ученици от І до Х клас.

През 1976/1977 учебна година разтваря врати новата учебна сграда с 24 класни стаи, 4 кабинета, 4 работилници, 2 физкултурни салона и административен блок.

През 1985 година, по случай 50 години от основаването, училището е наградено с орден „Кирил и Методий” - ІІ степен, указ №1642 на Държавния съвет на Република България.

От 1 септември 1990 г. преминава в Средно общообразователно училище.

[b]... И СЕГА[/b]

Учебното заведение извършва прием и обучение на ученици от I до XII клас Училището разполага с компютърни кабинети; кабинети по: биология, химия, физика, безопасност на движението, множество класни стаи, библиотека, физкултурен салон и външно игрище. При нас се трудят висококвалифицирани преподаватели-педагози, които работят с учениците, влагайки цялото си старание. Педагогическият персонал е 30 души, от които 25 жени и 5 мъже, а непедагогичският персонал е от 9 души.

Ние предлагаме обучение по засилено преподаване на чужд език, подготовка на кандидат-гимназисти, гимназиално обучение, полудневна и полуинтернатна група,извънкласни дейности. Обучението на учениците се извършва на една смяна. Финансирането на учебното заведение е общинско.

Изградени са ученически формации: Ученически съвет – орган на ученическото самоуправление и спортни отбори по волейбол, хандбал и футбол. Учениците убедително се представят в ученически спортни игри, местни и регионални конкурси за творчество в различни области.

През последните години училището спечели редица проекти, с реализирането на които се обогати материалната база, естетизира се средата, в която учат децата.

От 01.08.2016 г. с влизане в сила на Новия закон за предучилищното и училищно образование Средно общообразователно училище "Отец Паисий"-гр.Лом е преименувано на Средно училище "Отец Паисий"-гр.Лом.

[b]НАШИЯТ ДЕВИЗ Е: УЧИМ ДНЕС, ЗА ДА УСПЕЕМ УТРЕ![/b]

бесплатно софт портал без регистрации скачать фильмы качественные шаблоны для dle бесплатно

<< Previous | page 2-of-13 | Next >>

Паисий Хилендарски (1722–1773), често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“. Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на Българското възраждане. Канонизиран е за светец с писмен акт на Светия синод на Българската православна църква през 1962 година.Анкета

Ученици, по колко селфита си правите на ден?

Нито едно
1-2
3-5
6-10
повече от 10

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

  • Учебен процес, съобразен
     с възможностите на всяко
     дете

  • Успешно покриване на
     държавните образователни
     изисквания

  • Целогодишно обучение в
     едносменен режим

  • Целодневно обучение за
     първи и втори клас

  • Безплатна закуска за
     най-малките

  • Топъл обяд за учениците
     на целодневно обучение

  • Творческа атмосфера за
     децата

  • Модерно оборудвани
     компютърни кабинети

  • Библиотечно –
     информационно
     обслужване

  • Шофьорски курсове

  • Спортни игри