За нас

1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища - 1-138.doc [63 Kb] (Downloads: 13)

2. Приемане на деца в I клас в държавните и в общинските училища - 2-1381.doc [66.5 Kb] (Downloads: 3)

3. Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища - профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места, определени по държавен план-прием - 3-1388.doc [66.5 Kb] (Downloads: 1)

4. Приемане на ученици, завършили първи гимназиален етап на средното образование от обединени училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места, определни по допълнителен държавен план-прием - 4-13811.doc [64 Kb] (Downloads: 7)

5. Издаване на диплома за средно образование - 5-141.doc [34 Kb] (Downloads: 3)

6. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити - 6-147.doc [40.5 Kb] (Downloads: 1)

7. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити - 7-148.doc [40.5 Kb] (Downloads: 0)

8. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи + ЗАЯВЛЕНИЕ - 8-153.doc [41.5 Kb] (Downloads: 2)

9. Издаване на удостоверение за завършено предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование - 9-136.doc [35 Kb] (Downloads: 0)

10. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование + ЗАЯВЛЕНИЕ - 10-143.doc [64 Kb] (Downloads: 1)

11. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите - 11-149.doc [41.5 Kb] (Downloads: 1)

12. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас на класовете от I до VI клас в училище на чужда държава - 12-150.doc [42 Kb] (Downloads: 0)

13. Издаване на еропейско приложение към диплома за средно образование + ЗАЯВЛЕНИЕ - 13-156.doc [46 Kb] (Downloads: 2)

14. Процедура за преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда + ЗАЯВЛЕНИЕ - ORES.pdf [79.22 Kb] (Downloads: 0)
бесплатно софт портал без регистрации скачать фильмы качественные шаблоны для dle бесплатно

<< Previous | page 7-of-9 | Next >>

Паисий Хилендарски (1722–1773), често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“. Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на Българското възраждане. Канонизиран е за светец с писмен акт на Светия синод на Българската православна църква през 1962 година.Анкета

Ученици, по колко селфита си правите на ден?

Нито едно
1-2
3-5
6-10
повече от 10

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

  • Учебен процес, съобразен
     с възможностите на всяко
     дете

  • Успешно покриване на
     държавните образователни
     изисквания

  • Целогодишно обучение в
     едносменен режим

  • Целодневно обучение за
     първи и втори клас

  • Безплатна закуска за
     най-малките

  • Топъл обяд за учениците
     на целодневно обучение

  • Творческа атмосфера за
     децата

  • Модерно оборудвани
     компютърни кабинети

  • Библиотечно –
     информационно
     обслужване

  • Спортни игри